At your service
CREATE MINDFUL CHANGE | Fred Körver - fred@createmc.nl - 06-23760930| Karina Jansen - karina@createmc.nl - 0610422898

Interim- en

projectmanagement

De kern van interim- en projectmanagement is mens- en resultaatgericht aansturen van processen. Onze managementactiviteiten zijn sterk gericht op het inzetten van de juiste mensen op de juiste plek, met als doel om persoonlijke drivers en motieven te verbinden met de doelstellingen van een afdeling of project. Het boeken van resultaten in een inspirerende, goede sfeer staat hierbij centraal.

Business consultancy

De ontwikkeling van organisaties is als een evolutieproces. Organisaties veranderen continu, van binnenuit, organisch, door de verandering van de mensen die de organisatie maken. Soms is het noodzakelijk of wenselijk om dit proces te versnellen, zoals in de evolutie is gebeurd tijdens de ijstijd. CREATE MINDFUL CHANGE faciliteert deze verandering, niet opgelegd van bovenaf, maar versneld en verankerd, van binnenuit. Bij onze dienstverlening hanteren wij o.a. business model canvas, action learning etc.

Coaching en training

Veranderen gaat niet vanzelf. CREATE hanteert de unieke combinatie van inhoudelijke expertise én professionele begeleiding van de mens in het veranderproces. CREATE begeleidt hierbij zowel teams en afdelingen als ook individuele medewerkers in hun proces naar veranderende verantwoordelijkheden, teamperformance, nieuwe informatiesystemen etc. Wij streven in onze dienstverlening naar happy medewerkers in een happy organisatie, wat tevens een positieve bijdrage levert aan beheersing van verzuim.

Onze zakelijke dienstverlening

CREATE MINDFUL CHANGE levert diensten op het snijvlak van organisatie, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Hierbij concentreren wij ons met name op de gezondheidszorg waar wij over brede branchekennis beschikken. Wij hanteren een mens- én resultaatgerichte benadering. Kern van onze aanpak is dat wij een focus hebben op wat er goed gaat en oog hebben voor wat beter moet én kan. De diensten die wij leveren zijn interimmanagement en projectmanagement, business consultancy en coaching en training.
CREATE MINDFUL CHANGE